С. Сърница – крепост Купена

С. Сърница - Купена

Скала Купен кая, снимана от север.


70 / 100

Описание и история

Праисторическа, тракийска и средновековна крепост Купена се намира на едноименния връх, на 2.67 km северозападно по права линия от центъра на село Сърница. Изградена е на връх с високи и стръмни склонове от всички страни, с изключение от запад, от където е и най- достъпна, по билото на рида. От тая страна високата 14 m скала „Купен кая“ прегражда достъпа до върха.

Първоначално на Купена се заселват хора през праисторическия период. Среща се много предтракийска, битова керамика. По- късно тук траките построяват свое укрепление, като са обитавали и билото на рида на запад от “Купен кая”, където се забелязват много останки от тях, като валове изсичания в скалите и др. Тук те построяват укрепление с двойна крепостна стена.

Външната отбранителна линия на Купена загражда пространство с неправилна, правоъгълна форма, издължена в посока северозапад- югоизток, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните размери на обекта са 138х103 m. Защитената площ е около 14.6 дка. Твърдината почти изцяло е разположена на югоизток от скалата „Купен кая“.

Вътрешният отбранителен пояс на Купена затваря пространството около скала “Купен кая” от юг, изток и север. То е с неправилна форма и размери около 55х42 m и защитена площ от около 1.7 дка. В отбранителната линия са вкарани и други скални групи, близки до „Купен кая“. От тракийския период се намира само битова керамика. Личат доста нови и стари иманярски изкопи. По скалата има скални изсичания.

През средновековието вътрешното тракийско укрепление на Купена е подсилено, като крепостната стена е изградена от ломен камък, споен с бял хоросан. Средновековния обект е съществувал в периода XI-XIV век. Останки от крепостната стена могат да се видят от север и запад. От юг се извисява вертикално скален масив, създаващ естествена защита в тази посока. Стената е включвала конструктивно, стърчащите наоколо скали. Не може да се каже с категоричност къде е бил входът на крепостта.

До връх Купена се стига по горски път, а последните метри преди него се върви по добре поддържана туристическа пътека. Върхът е скалист. Визуален контакт от мястото има с твърдините разположени далеч на юг, както и с укрепленията по рида „Драгойна“, и рида „Мечковец“, и с тия, които се намират между двата масива.

Тук при село Сърница има кръстовище на древни пътища. Крепост Купена вероятно е служила за наблюдение и охрана на въпросните комуникации.

Местоположение

Надморска височина: 683 m GPS координати: 41°52’42” С.Ш. и 25°15’46” И.Д.

Литература

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001.
Автор: М. Гърдев

Снимки

Снимки на Купена

Comments are disabled.