С. Забърдо – крепост Заград


Описание и история

Тракийска крепост Заград се намира на връх „Чука“, на 2.38 km североизточно по права линия от центъра на село Забърдо, вдясно от пътя свързващ селото с пътя Пловдив- Смолян. Крепостта заема площ от около 8 дка. Крепостната стена е дълга около 240 m и е с дебелина 1.7-2 m, тя е предпазвала крепостното пространство от юг и изток, от където обекта е най- достъпен. От запад и север твърдината е естествено защитена от отвесни и почти отвесни скали. Крепостният зид е изграден изцяло от неправилни и различни по големина ломени, каменни блокове, подреждани без спойка между тях. В някои сектори от външното лице на стената са използвани каменни блокове с дължина до 2 m. Запазената височина на крепостната стена на някои места достига до 1.7 m. Големият каменен разсип, който съществува по цялото протежение на стената дава основание на археолозите да определят нейната първоначална височина на около 3 m. Непосредствено покрай вътрешното лице на стената се очертава добре оформена в скалите пътека с широчина около 2 m. В югозападния сектор на стената се наблюдава значително разширение на зида, което най- вероятно представлява стражева кула. На няколко места във вътрешността на укрепената площ съществуват останки от отделни постройки. По повърхността, както на укрепената част, така и извън нея, по склоновете на скалния връх се открива голямо количество битова тракийска керамика от периода на късната бронзова и ранножелязна епоха ХІІІ-ХІ в.пр.н.e. Откритите по склоновете фрагменти от питоси и глинени съдове от ІV в. сочат, че най- вероятно твърдината е използвана от траките и в по- късните епохи. Според първоначалните проучвания тя е една от най- ранните тракийски крепости, съществували в края на бронзовата епоха в Родопите. В най- високата точка е установено наличие на светилище, което е съществувало близо четири века, а в подножието има запазени три тракийски надгробни могили. Археолозите очакват, че целият комплекс ще даде много ценни данни за тракийското племе Сапеи, които са населявали тази част на Родопите през III-II в.пр.н.е. До крепостта има указателни табели.

Местоположение

Надморска височина: 1426 m GPS координати: 41°47’43” С.Ш. и 24°36’54” И.Д.

Източници

Петрова, Н. За проучването на тракийските крепости в Смолянски окръг. Известия на музеите в Южна България. Том I. 1975
Неизвестен източник след 2005

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/07/blog-post_82.html

Планове

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.