С. Яворово – крепост Яворовското кале


8 / 100

Описание и история

Средновековна крепост Яворовското кале се намира на едноименния връх, на 4.58 km североизточно по права линия от центъра на село Яворово. Изградена е на върха на високо конусообразно възвишение със стръмни склонове. Най- достъпно е от юг. От запад, север и североизток възвишението е ограничено от река Чаталка. От югоизток- от десен приток на река Чаталка. Крепостта е с елипсовидна форма, с приблизителни размери 100х70 m. Крепостната стена обгражда върха от всички посоки. От юг, където склонът е по- полегат, крепостната стена е била двойна. Вътре в крепостта се забелязват останки от разрушени постройки. Стратегическото и разположение позволява от нея да се наблюдават долините на реките Чаталка и Могиловска на запад, Банянска и Балаклийка на север, Сазлийка на югоизток. Контролирала е древен път, вървящ в посока изток- запад, намиращ се около 500 m северно от твърдината.

Местоположение

Надморска височина: 324 m GPS координати: 42°21’52” С.Ш. и 25°27’55” И.Д.

Планове

bulgariancastrles s.qvorovo krepost qvorsko kale

Comments are disabled.