С. Срем – крепост на вр. Градището

img 7668 scaled e1616217007631

5 / 100

 

Описание и история

Тракийска крепост е имало на връх „Градището“, на 2.17 km североизточно по права линия от центъра на село Срем, вляво до пътя за с. Княжево. Изградена е на самостоятелно възвишение, леко издължено в посока север- юг, със стръмни и високи склонове от всички страни, с изключение на север, от където е и най- достъпно. На някой места склоновете са скални и отвесни. От изток, запад на възвишението има извори. Билото му е изкуствено заравнено. Камъните от крепостните стени са липсвали на въздишението, още в края на XIX век. Максималните размери на твърдината са били около 128х86 m. Формата е била неправилна, като крепостните стени са следвали конфигурацията на терена. Има вероятност в южната част да е имало преградна стена, която да е разделяла укреплението на две части.

Местоположение

Надморска височина: 162 m GPS координати: 42°04’01” С.Ш. и 26°28’23” И.Д.

Литература

Димитрова, Д., Ж. Попов. Археологическите паметници в Ямболски окръг. София, 1978.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.