С. Ясна поляна – укрепено селище Калето


Описание и история

Тракийско укрепено селище Калето се намира на едноимения хълм, на 2.87 km югоизточно по права линия от центъра на село Ясна поляна. Изградена е на самостоятелно възвишение доминиращо над околната долина с полегати склонове. Северно от възвишението преминава река Дуденска, а югоизточно река Зелениковска. Двете реки се вливат една в друга източно от хълма, като правят единствен достъп до укреплението от югозапад. Селището има неправилна триъгълна форма с ъгъл насочен на изток. Максималните му размери са приблизително 130х85 m с площ от 7 дка. Стените на укреплението са силно обезличени, като целият терен през годините е бил обект на стопанска дейност. Въпреки това ниски каменни валове от разсипаните стени се наблюдават по билото на хълма. Основната част от площта на селището е разположена на северозападният полегат склон. По целият терен на обекта се наблюдават отделни керамични фрагменти. Селището е разположено в средата на плодородна и напоявана долина, в която са се пресичали няколко важни пътни артерии към и от морето.

Местоположение

Надморска височина: 40 m GPS координати 42°16’15” С.Ш. и  27°38’44” И.Д.

Източници

М. Гърдев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/cSiP3l5EZBTLy1R43

Планове

К.Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.