С. Тешово – средновековна кула


Описание и история

Средновековна кула от 15 в. има в центъра на село Тешово. В план има формата на квадрат със страни 7.50 m, запазена е на височина 13.5 m. Градежът и е от ломени, полуобработени камъни, споени с бял хоросан. Основите са изградени върху скален терен, имат дебелина 1.5 m, а тези от надстройката 1.4 m до 0.8 m. Входът е от западната стена. Затварял се е с две врати, на 2.1 m височина от сегашното улично ниво. Той е оформен от добре обработени каменни блокове. Етажите са били отделени с дървен гредоред, върху който е лежал подът. На южната, източната и западната фасада има мазгали (бойници). В насипа са открити тухли, които произхождат от отоплителни съоръжения. Модерно за времето си хидросъоръжение е снабдявало кулата с вода. Чрез естественото си налягане тя се качвала до последния етаж. Има тръби и за отходни води, които са по- широки от останалите. Дядо Стоян Киримов (Питрапов), който се споминал на 110 години, разказвал, че като дете помнел кулата със седем потона (етажа). Вратата била желязна и се спускала чрез желязна макара. Горният край на вратата се спускал напред и стъпвала на голямата скала до кулата, и изпълнявала ролята на мост. Вратата била извадена от някой си неврокопски бей и била откарана за врата на Серския безистен. Касата на вратата е била от каменни блокове с жлебове (улеи). Същите каменни блокове и до днес стоят на мястото си. От проучванията досега учените не дават еднозначен отговор кога е строена Кулата и с какво предназначение. Говори се за няколко роли, които тя изпълнявала. Проф. Георги Георгиев твърди, че кулата служела за жилище на турски чиновник- надзирател на керханата и за склад на руда, некови, железни пръти и гюлета. Според други, между които доц. Дора Димитрова и Любен Тонев, служела за стражева, сигнално- съобщителна. Подобна кула е имало между селата Гайтаниново и Парил, откъдето чрез светлинни сигнали се подавало знак за опасност и обитателите на селото се скривали в кулата. Предполага се, че тези кули са предавали сигнали по- нататък към Судан град, Шейтанчаир и Момина кула. От върха на кулата се открива голям простор към долините на реките Мътница и Буровица и Ловченско поле. Не е без значение фактът, че през селото е минавал прекият римски път Мелник- Неврокоп, а южно от селото пътят Солун- Неврокоп. Римските пътища били не само удобни, но и много здраво направени. Прекарвали ги обикновено по права линия и не обръщали внимание на природните пречки- реки, долища и планини. Реките и долините прехвърляли със здрави каменни мостове, а през планините намирали удобните седловини, течения на реки и проходи. По пътя, освен така наречените милиарни колони, са изграждали лавки, ханове, чешми. От средата на XIX в. Кулата постепенно се руши, камъните са използвани за строеж на църквата и съседните къщи, а през 1970 г. и за сградата на селската фурна. Сега е обявена за паметник на културата.

Местоположение

Надморска височина: 962 m GPS координати: 41°27’58” С.Ш. и 23°41’26” И.Д.

Източници

 http://www.teshovo.com/starata_kula.html посетена на 06.11.2011 г. в 09.04 ч.

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2015/10/blog-post_79.html

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.