С. Якимово – землено укрепление


Описание и история

Старобългарско землено укрепление има на около 1.5 km южно от село Якимово и на около 5 km от южния край на ломския вал. Укреплението е с трапецовидна форма и размери 550×225×550×650 m, чиято източна и отчасти южна страна е била допълнително подсилена с ров. Укреплението е стратегически свързано с Ломския землен вал.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Comments are disabled.