С. Бяла вода – крепост Секуриска / Хисарлъка


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Секуриска/Хисарлъка се намира на 1.24 km северозападно по права линия от центъра на село Бяла вода, на естествено защитено възвишение от най- източните части на Никополското плато. До неотдавна са личали крепостните ѝ стени. Крепостта е заемала площ от около 2 дка. Има правилна петоъгълна или шестоъгълна форма. По всяка вероятност през късната античност тук е преместена пътната станция „Секуриска”. Крепостта е отделена от останалата част на възвишението чрез дълбок вал и ров с широчина около 20 m. Валът се издига високо над рова и днес се налага като мощно фортификационно съоръжение. През ранното средновековие, върху развалините на Секуриска е изградена крепост, която е издигната от българите. В днешно време иманярите са изорали крепостта с булдозер и не е останал камък върху камък. Стои само ровът от западната стена на крепостта. Формата и е била неправилна със шест стени. По всяка вероятност на поне 3 от ъглите е имало кули.

Местоположение

Надморска височина: 95 m GPS координати: 43°38’12” С.Ш. и 25°01’52” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.