С. Войвода – крепост


4 / 100

Описание и история

Крепост има на 0.8 km северно по права линия от центъра на село Войвода. Изградена е на нос от платото „Сърта“, който е с високи и стръмни склонове от югозапад, юг и изток. Той се издига на 114 m минимум над околността. Най- достъпен е от северозапад, откъм останалата част на масива. Обекта е с приблизително триъгълна форма, като може би крепостна стена има само от североизток. Тя е с дъгообразна форма, обърната с изпъкналата част навън. Тя е дълга около 155 m. Пред нея има изкопан ров. Защитаваното пространство е дълго около 125 m. На 120 m пред крепостната стена в северозападна посока може би има още една защитна линия, вероятно също от крепостна стена (или вал) с ров. Тя е дълга около 262 m като формата ѝ копира точно формата на първата крепостна стена. Затвореното общо пространство е дълго около 261 m. Цялата площ на твърдината е гъсто залесена, като само в най- южната част на укреплението се вижда малка поляна. От сателит на нея се виждат иманярски изкопи. Крепостта е може би от тракийския или средновековния период.

Местоположение

Надморска височина: 428 m GPS координати: 43°27’59” С.Ш. и 27°07’25” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.