С. Войвода – крепост Динея


4 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Динея се намира в местността „Хисаря“, на 1.52 km източно по права линия от центъра на село Войвода. Построена е на равен терен в ъгъла северно от водослива на две дерета, които ограничават обекта от югозапад, юг, изток и североизток. От тия страни бреговете на деретата към обекта са високи и стръмни. Формата на твърдината е на тъп клин, обърнат с основата на северозапад. От укреплението няма никаква видимост, затова на връх „Войводина могила“ от който има много добра видимост на голямо разстояние, има построен малък авантпост, който е служил като наблюдателен и съобщителен пункт. От северозапад твърдината е най- достъпна, затова и от тая страна е била най- добре укрепена. В северния ъгъл има една кръгла кула, а под нея още 5 U- образни кули. Пред северозападната стена, където крепостта е най- достъпна, на разстояние от 3 до 9.3 m е изнесена втора крепостна стена (протейхизма) . Тя е дебела 1.85 m. Изградена е от средно големи блокове, споени с бял хоросан. Пред нея на северозапад има изкопан широк и дълбок ров. Известни са 14 кули по крепостната стена, който са с ветрилообразна и полукръгла форма. На 350 m северозападно пред протейхизмата има още една отбранителна линия състояща се от два вала и два рова с обща широчина 95 m. Линията се простира от бряг до бряг и е дълга около 700 m. Тя е с дъгообразна форма, изпъкнала навън. На североизточната стена е имало четири полукръгли кули. На южния ъгъл имало също кръгла кула. На югозападната стена е имало още четири кули. Максималните размери на крепостта са 310 m в посока северозапад- югоизток от стена до стена и около 240 m при северозападната стена. Площта е около 40-50 дка. Крепостния зид на северозападната стена е широк от 3.10 до 3.25 m. Градежът е от дялан камък за лицевите части, споени с хоросан и счукана керемида. Покрай твърдината минават два пътя- от запад в посока север- юг е римският път „Доросторум“- „Садаме“, а от север в посока изток- запад минава пътят „Абритус“- „Диолисополис“. Обекта вероятно е бил пътна станция и на двата пътя.

Местоположение

Надморска височина: 256 m GPS координати: 43°27’35” С.Ш. и 27°08’37” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.