С. Виноградец – крепост Пашово кале / Елинере


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Пашово кале/Елинере се намира на връх “Градището”, на 3 km югозападно по права линия от центъра на село Виноградец. Издигната е на възвишение с много стратегическо разположение, което има много стръмни склонове от изток, юг и запад. Най- лесно достъпно е от северозапад и север, през широка и полегата седловина. Укреплението има неправилна, елипсовидна форма съобразена с релефа и природните дадености на самия хълм. Максималните му размери са 142х80 m и заема площ от 9.4 дка. Укрепителната му система се състои от няколко отбранителни линии. Условно те могат да се разделят на северно подградие, южно подградие и цитадела. Цитаделата е издигната на най- високата точка от хълма и има неправилна форма с размери 58х25 m и площ от 1 дка. Тя се намира в средата на крепостта. Северно и южно от нея се простират двете подградия, които са разделени едно от друго, освен чрез цитаделата и посредством крепостна стена, която върви точно по билото на хълма в посока изток- запад. Днес крепостните стени на всички укрепителни линии се проследяват под насипи, като само на отделни места се виждат малки останки над земята във вид на разсипи. Градени са от местен, ломен камък, но спойката трудно може да се каже каква е. На малкото запазени на терена зидове, които не превишават височина от 0.5 m спойката между камъните е от кал. Според И. Батаклиев обаче, спойката между камъните е от червен хоросан. Само на две места по куртината се различават малко по- големи струпвания от камък, които предполагат наличието на крепостни кули. Едното от тях е на южната стена а другото на северната стена. Терена на обекта е силно обрасъл и трудно може да се определи наличието и разположението на други крепостните кули, но такива със сигурност е имало най- вече от към достъпната северозападна и северна страни на крепостта. Главният вход в твърдината сигурно е бил именно от към северозапад. Обекта е бил гъсто застроен, като на терена се намира голямо количество битова и строителна керамика. През втората половина на XX в. непосредствено северно от крепостта е построен пионерски лагер или ведомствена, почивна станция. Това изграждане унищожава част от обекта и днес е трудно да се определи вида му именно от север и северозапад. Вероятността от тези страни да е имало протейхизма и ров пред основната стена е много голяма. Върхът е стратегически и доминира над околната равнина, а укреплението контролира един от най- важните пътища през античността и средновековието- „Виа Диагоналис“. Трасето на сами път минава на около 2 km южно от него. От твърдината има визуална връзка с останалите крепостни съоръжения в района.

Местоположение

Надморска височина: 469 m GPS координати: 42°16’56” С.Ш. и 24°05’39” И.Д.

Източници

Батаклиев, И. Пазарджик и Пазарджишко. Историческо- географски преглед. София, 1969 
К. Василев
М. Гърдев

Снимки

http://pepopepo.snimka.bg/travel/krepost-pashovo-kale-s-vinogradec.599625
https://photos.app.goo.gl/sYC2Ny8dZwBogJP2A
https://haiduk-tourist.blogspot.bg/2017/12/blog-post_26.html?spref=fb

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.