С. Ваклиново – крепост


5 / 100

Описание и история

Неолитна и тракийска крепост има, на 2.9 km северозападно по права линия от центъра на село Ваклиново. Изградена е конусообразно, самостоятелно възвишение със стръмни и трудно достъпни склонове от всички страни. Малко по- достъпен подход към хълма има от североизток, където той се свързва с основният масив посредством широка седловина. Крепостта заема върха на хълма, като крепостната стена следва конфигурацията на венеца. Тя има елипсовидна форма с максимални размери 122х70 m и площ от 6.2 дка. Крепостните стени са градени от ломени камъни без спойка и в момента се проследяват във вид на широки насипи по склоновете. Терена на укреплението е гъсто обрасъл и следи от керамика не се забелязват, но за сметка на това се виждат множество каменни блокове, които носят следи от обработка и култова дейност. Виждат се няколко шарапани и множество каменни структури, които свидетелстват за гъстото застрояване на обекта. На хълма по всяка вероятност не е имало обитаване след тракийския период. Всички структури и останки в крепостта са идентични с тези в обекта „Пади бога“, който се намира на 0.75 km югоизточно по права линия. На около 230 m североизточно от укреплението преминава стар път, който и днес може да се проследи от седловината южно от село Ваклиново, чак до околностите на град Сърница. Този път вероятно е бил основна пътна артерия в древността. Трасето му преминава покрай няколко от основните крепости в региона, които са от различен период на съществуване. На отделни места по него се забелязва и запазен калдъръм.

Местоположение

Надморска височина: 1362 m GPS координати: 41°37’10” С.Ш. и 24°02’52” И.Д.

Източници

К.Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/y1gxGgdc6NTwd9ZS6

Планове

К.Василев

Comments are disabled.