С. Устрен – тракийска крепост Устра

С. Устрен - тракийска крепост Устра

Стената на крепост Устра.


59 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Устра се намира на връх „Остър камък“/“Сиври кая“, на 0.87 km северозападно по права линия от центъра на село Устрен. Южната страна на върха представлява отвесни остри скали, поради което в тази посока няма крепостна стена. Достъп до крепостта има от север и северозапад, където за защита е издигната крепостна стена. Тя има седем ъгъла, а разстоянието между тях е 33.45 m, 21.65 m, 30.44 m, 23.85 m, 32.6 m, 68 m, 15.25 m и 37.1 m. Или цялата стена е дълга 262.74 m. При построяването и не е издълбавана основа, а камъкът е положен направо на терена. Камъните имат правоъгълно и квадратно напречно сечение с размери 0.45х0.5 m, дължина 0.8 до 1.5 m. Те са положени перпендикулярно на оста на стената. При подреждането равната страна на камъните оформя външното и вътрешното лице на стената. Пълнежът е от дребни камъни. Стената е широка 2.2 m, запазена на височина от 1.2 до 2.1 m. Зидарията е суха. Твърдината има два входа. Първият се намира в западната част. Ширината измерена отвън е 2.1 m, а отвътре 2.45 m. Втория вход е на северната страна и има външна ширина 1.5 m, а вътрешна 1.95 m. Вероятно входът е затварян с местеща се врата. При проучването на крепостта не са констатирани основи на помещения, кули и водохранилища. От североизточната и северната страни се забелязват останките на още една стена, която се проследява под насип. Тя също е изградена от ломени камъни без спойка и е значително по- дебела от първата. Дълга е около 115 m. Но изглежда не е довършена. Западно от обекта се забелязват множество по- тънки зидове изградени също от ломени камъни без спойка. Те са вероятно останки от селище. Прави впечатление, че за разлика от други тракийски крепости в Родопите, стената на Устра е запазена в отлично състояние.

Местоположение

Надморска височина: 948 m GPS координати: 41°27’51” С.Ш. и 25°13’17” И.Д.

Литература

Балкански, И. Източно- родопски крепости. София, 1977.
Автори: д-р. Д. Димов и М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.