С. Щерна – крепост Асар


Описание и история

Тракийска крепост “Асар” се намира на едноименното възвишение, на 0.64 km югозападно по права линия от центъра на село Щерна. Над село Щерна се намира планински масив със стръмни склонове, издължен в посока североизток-югозапад. Билото на масива е скалисто. От запад скалите образуват практически отвесна стена с височина на места над 20 метра. В подножието им се виждат каптирани извори. Около тях има останки от порутени зидове. Билото е тясно. В най- югоизточната му част, на повърхността се намират фрагменти от груба битова керамика. Виждат се няколко иманярски изкопа. Няма явни следи от укрепване и останки от крепостни стени, но липсата им може да се обясни с естествената защитеност на мястото. Ако е имало зидове, то те са били от изток, свързвали са отделни скални групи и поради голямата стръмнина, след срутването им, камъните от тях са се свлекли надолу по склона. Наличието на керамични фрагменти доказва, че мястото е било обитавано, навярно по времето на траките. Има пряк визуален контакт на юг с тракийската крепост при с. Брежана. 
Югоизточно от селото, на малко, самостоятелно възвишение се издигат скали с причудлива форма, изваяни така от природата, но оформяни на места и от човешка ръка. Сред скалите се е образувало затворено пространство, до което се стига през скален процеп. На дъното има нанос довлечен от дъждовната вода. В наноса се срещат множество фрагменти от груба битова керамика. Глината на съдовете съдържа доста пясък и слюда. Вероятно мястото е било използвано като светилище в древни времена.

Местоположение

Надморска височина: 718 m GPS координати: 41°30’22” С.Ш. и 25°12’46” И.Д.

Източници

Снимки: http://dimdimon.snimka.bg/travel/krepos … rna.788053

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.