С. Угорелец – крепост 2


Описание и история

Крепост има на 5.6 km югозападно по права линия от центъра на село Угорелец. Крепостта е издигната на връх, с отлична видимост във всички посоки. Тя е с триъгълна форма, като на двете и страни, от североизток и югоизток, склоновете и са скални и отвесни. От запад върха е преграден с крепостна стена, която е дълга 160 m. Другите две страни са дълги по около 100 m на югоизток и около 90 m на североизток. От северната страна на крепостта има извор. Двете крепости „Угорелец“ и „Угорелец 2“, са изградени на билото на един рид на Стара планина, на разстояние от 1.5 km, като затварят самото било от двете страни. 

Местоположение

Надморска височина: 1178 m GPS координати: 42°46’42” С.Ш. и 25°04’45” И.Д.

Comments are disabled.