С. Кози рог – крепост Стражите

С. Кози рог - Стражите

Останки от съоръжения Стражите.


66 / 100

Описание и история

Крепост Стражите се е намирала на едноименния връх, на 1.64 km североизточно по права линия от центъра на село Кози рог. Разположена е на стратегически връх, с широка видимост във всички посоки и на голямо разстояние. Той е със стръмни склонове от север и запад и полегати от юг и изток.

През Стражите в посока изток- запад е минавал античният и късноантичен път, обслужващ Втора предбалканска линия крепости на Източната римска империя, построена за защита от север. През османският период от тук (както и в днешно време) са се изкачвали от север пътищата от с. Янтра, с. Търхово и с. Ловни дол.

Вероятно на връх Стражите първоначално е било построено тракийско укрепление с яйцевидна форма, издължено в посока изток- запад. Максималните му размери са около 124х85 m. Защитената площ е около 7.7 дка.

За контрол и наблюдение по времето на Рим и Източната римска империя тук е била издигната сигнално- наблюдателна кула с гарнизон. През възраждането за контрол на пътните комуникации в посока север- юг, османците тук издигат стражева кула (беклеме), от където и идва името на върха.

Местоположение

Надморска височина: 614 m GPS координати: 42°57’51” С.Ш. и 25°16’55” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.