С. Църквище – табия на вр. “Айдук камък”


7 / 100

Описание и история

Османска табия е имало на връх „Айдук камък“, на 4.05 km северозападно по права линия от центъра на село Църквище. Табията е охранявала „Златишкия проход“ по време на Руско- турската война (1877-1878 г.). Разположена е на билото на Стара планина, като османския път през прохода я е заобикалял от запад, север и изток. От другата страна на пътя в северна посока, вероятно също е имало османски позиции. В днешно време земленото укрепление е разрушено от промишлената дейност в района, но на върха има издигнат паметник, който ни съобщава, че след превземането на позицията руските войски са си устроили лагер на мястото.
Редут/табия е название на постоянно или временно фортификационно, землено, укрепително съоръжение. Широко се е използвал в позиционна война. Пригоден е за тактическа отбрана на 200- 800 войника (от рота до батальон). Много често включва и артилерия (обикновено 2-4 оръдия). Има форма на четириъгълник или друг многоъгълник. Обграден е от всички страни с висок землен насип (бруствер) и външен дълбок ров пред него. С развитие на минното дело подстъпите към редута често се минират. Система от редути може да има оперативно значение при отбранителни действия на военна част, съединение или обединение, които имат право на самостоятелни действия.

Местоположение

Надморска височина: 385 m GPS координати: 42°45’02” С.Ш. и 24°04’32” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.