Гр. Златица – крепост Златишко кале


Описание и история

Крепост “Златишко кале” се намира на 3.35 km североизточно по права линия от центъра на град Златица, на връх Голеш. За крепостта, почти не могат да се намерят данни. По аналогия местното население я нарекло “Калето”. Има някакво предание, най- интересното е, че се описва твърдината, като водоснабдена с таен водопровод, хващаш води високо в планината, което може да е напълно правдоподобно в предвид изобилието на вода във високите части, както и трудния терен за снабдяване. Както споменах няма данни за възникване и използване на крепостта, според мене първоначално тук е имало някакво тракийско светилище, впоследствие използвано от римляните, като комуникационен център и т.н. В Гугъл при по- голямо увеличение, а и на терена ясно личат част от древният път към крепостта, пътят обхождащ съоръжението, основите на крепостната стена, диагоналният път между двете порти (по предположение) и доста иманярски “разкопки”, даващи частична представа за съществуващи постройки.

Местоположение

Надморска височина: 1306 m GPS координати: 42°44’27” С.Ш. и 24°09’22” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.