С. Трекляно – крепост в м. “Широк дол”


Описание и история

Средновековна крепост има на 2.73 km югоизточно по права линия от центъра на село Трекляно, в местността „Широк дол“. Разположена е върху възвишение от лявата страна на дола. Заравнената част от възвишението е с площ около 1 дка. В северната му част има струпване с височина около 0.5 m (може би разрушена кула). Теренът е силно затревен. 

Местоположение

Надморска височина: 766 m GPS координати: 42°32’08” С.Ш. и 22°37’30” И.Д.

Източници

Генадиева, В. и Ст. Чохаджиев. Археологически паметници от Кюстендилско. В. Търново, 2002 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.