С. Торос – крепост Калето


Описание и история

Крепост Калето се намира в едноименната местност, на 2.29 km североизточно по права линия от центъра на село Торос. Изградена е на възвишение с вид на нос с отвесен склон на запад и юг, и много стръмен на изток. Крепостта има формата на равнобедрен триъгълник с основа на север (където е най- достъпна) и остър връх на юг. От запад и изток не се забелязват останки на крепостни стени. От север е имало изкопан ров с насип от южната му страна, широк около 5 m. По него има иманярски изкопи. В насипа и над него се забелязват камъни, които са крайно недостатъчни за съществуването на основи на крепостна стена под насип. По всяка вероятност имаме наличието на вал, облечен с камъни и евентуално палисада по върха на насипа. Западната и източната стена са дълги по около 80 m, а северната- около 50 m.

Местоположение

Надморска височина: 228 m GPS координати: 43°06’52” С.Ш. и 24°17’33” И.Д.

Източници

Велковъ, И. Стари селища и градища по долината на Витъ. София, 1927
М. Гърдев

Comments are disabled.