С. Торос – крепост “Градище”


Описание и история

Антична крепост „Градище“ се намира на 1.22 km югоизточно по права линия от центъра на село Торос. Крепостта е разположена на възвишение, което от запад е ограничено от река Вит и високи, стръмни склонове, от север и изток- с дере, а от юг- със сухо дере. Крепостни стени е имало само на изток и юг, където крепостта е най- достъпна. Крепостната стена се очертава в момента под насип. Терена е затревен и залесен. Крепостта е дълга 310 крачки и широка 225 крачки.

Местоположение

Надморска височина: 296 m GPS координати: 43°05’14” С.Ш. и 24°17’10” И.Д. 

Източници

Велковъ, И. Стари селища и градища по долината на Витъ. София, 1927 г.

Comments are disabled.