С. Типченица – крепост на вр. Градище


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост има на връх „Градище”, на 0.89 km югозападно по права линия от центъра на село Типченица. Изградена е на самостоятелно, куполообразно възвишение със стръмни и високи склонове. Най- достъпна е от юг, където склонът е най- нисък. Твърдината е голяма, с минимум два защитни пояса крепостни стени и цитадела на върха. Крепостните стени са силно обезличени, но на места все още се виждат запазени участъци от тях. За обход на цялото пространство ще е нужен един ден. Голяма част от пространството на обекта е терасирано с тежка техника с цел залесяване. По този начин по- голямата част от съоръжението е силно обезличено. Външната крепостна стена се намира на 340 m под върха в западна посока. На координати 43°03’44” С.Ш. и 23°41’45” И.Д. е засечен северозападния ъгъл на външната крепостна стена. От тая точка северната стена тръгва към върха, който от запад е могилообразен. Тя е дъгообразна. В момента са запазени основите ѝ на височина до 0.5 m над земята. Широчината ѝ е около 1 m. В северозападния ъгъл се забелязва или иманярски изкоп, или основите на кула. На 145 m под върха, на координати 43°03’47” С.Ш. и 23°41’54” И.Д. се забелязват останките на втори пояс крепостни стени. Неговата крепостна стена се забелязва във вид на малък вал, който се насочва от север на югозапад и юг. На самия връх се виждат останките на цитадела с приблизителни размери 50х50 m. Крепостната ѝ стена се проследява във вид на вал, който е много широк.

Местоположение

Надморска височина: 667 m GPS координати: 43°03’45” С.Ш. и 23°41’59” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.