Островски земен вал


Описание и история

Островски земен вал прегражда равнината между Дунава и предпланинските възвишения на Стара планина. Намира се на 25 km източно от Хайрединския вал. Ровът му е изграден от западната страна. Започва от дунавския бряг от с. Остров, върви по вододела на реките Скът и Гостилица, минава западно от с. Враняк и достига до с. Габаре. Дължината му е 58 km. Земленият насип е широк 12 m и е висок 1.5- 2 m. Ровът е обърнат на запад, с широчина 8 m и дълбочина 1 m. От трите вала само Островският пресича цялата равнина от Дунава до Стара планина. Останалите два преграждат само отделни участъци от нея. Освен това разстоянието между отделните валове не е много голямо, което изключва възможността те да са свързани с териториални промени. Поради всичко това логично е да се приеме, че в случая става дума за една „дълбоко ешелонирана тройна защитна линия, пригодена за отбрана срещу бързоподвижен конен противник” от запад.

Местоположение

Надморска височина: 206 m GPS координати: 43°40’07” С.Ш. и 24°08’28” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985 г.
Петров, П. Образуване на българската държава. София, 1981 г.

Comments are disabled.