С. Тича – крепост Калето


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Калето се намира над местността „Дели Ивановата къшла“, на 3.74 km южно по права линия от центъра на село Тича, високо над левия бряг на река Плаковска. Заема уширеното било на възвишение, което е южно разклонение на хребета „Алиджин бурун“/“Пъстър нос“. Почти от всички страни крепостта е защитена от стръмни склонове, които се спускат към посочената река и един неин ляв приток. От север чрез седловина, възвишението се свързва с останалата част от масива. От там е минавал и пътя към крепостта. От юг и запад укреплението е защитено от скални групи с височина до 7-8 m. Твърдината е с неправилна форма с размери около 120х118 m и площ от приблизително 10 дка. В централната, западна част, където е върха, има вътрешно укрепление (цитадела) с трапецовиден план, със страни 54х38х45х25 m и площ от 1.5 дка. Външната крепостна стена не е запазена над терена. Останките им се проследяват под насип, главно в югоизточния сектор. При вътрешната крепостна стена се забелязват запазени останки от нея при северния и южния зид. Градежът е от ломени камъни без спойка. В крепостта се е слизало от север. Вероятно от изток е имало потерна. Към тази част на крепостта, откъм реката подхожда пътека, изсечена в скалите- през местностите „Дели Ивановата къшла“ и „Папратливица“. В югоизточния ъгъл се забелязват останките на вътрешна кула. В крепостта не се открива датировъчен материал. По всяка вероятност тя е синхронна с останалите крепостни съоръжения в района.

Местоположение

Надморска височина: 517 m GPS координати: 42°56’15” С.Ш. и 26°25’35” И.Д.

Източници

Лисицов, С. Укрепителната система в Котленската планина през късната античност и българското средновековие- IV-XIV век. ВИС, кн. 3, София, 2011

Планове

s ticha krepost kaleto 5f43beabbb98e

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.