С. Розово – крепост в м. “Вран”


7 / 100

Описание и история

Крепост Калето се намира в едноименната местност, на 1 km западно по права линия от центъра на село Розово. Крепостта е издигната в края на издължено, самостоятелно възвишение ориентирано в посока югоизток- северозапад. Хълмът е с много стръмни склонове от всички страни с изключение на югоизток, от където през тясна и дълга седловина се достига до крепостта. От север на хълма преминава река Павлишка/Павлица, а от запад и изток се намират дълбоките деретата на два безимени, леви притока. Крепостта заема върхът на хълма и има неправилна форма, следваща конфигурацията на терена. Максималните ѝ размери са приблизително 77х42 m. Тази крепост вероятно е едно от укрепленията от споменатият от Борис Чолпанов крепостен възел състоящ се от шест крепости, в землището на село Розово.

Местоположение

Надморска височина: 623 m GPS координати: 42°00’43” С.Ш. и 24°21’34” И.Д. 

Източници

К. Василев

Comments are disabled.