С. Татарево – крепост Хисара


Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Хисара се намира на едноименния връх, на 1.85 km североизточно по права линия от центъра на село Татарево. Построена е на скалисто възвишение с конусовидна форма, доминиращо околния терен. От запад на възвишението текат река Клокотница и неин приток, чиито тесни долини със стръмни брегове значително затрудняват достъпа до по- полегатия западен склон на възвишението. Сухо дере препятства изкачването от юг. Северните и източните склонове са стръмни и трудно достъпни. Плодородните почви и изобилието от вода са създали предпоставки за заселване на района още в древни времена. Възвишението е било използвано както за отбрана, така и като място с култови функции. В скалите се виждат изсечени трапецовидни ниши и шарапани. Вероятно на върха на възвишението първоначално е имало тракийска крепост, която през късната античност и средновековието е претърпяла значителни преустройства. Благоприятните условия са способствали за запазване на живота в района без прекъсване до османското нашествие, когато укреплението е било превзето и разрушено. Твърдината е имала овална или неправилна, полигонална форма, издължена в посока север юг, с приблизителни дължина 30 m и широчина 20 m. Крепостната стена е опасвала върха следвайки конфигурацията на терена. Понастоящем представлява затревен вал от камъни, а на места каменен разсип по склона. От изток, на участък от около 1.5 m се наблюдава прекъсване на вала, където вероятно е бил входа. Вътрешното пространство в крепостта е било гъсто застроено. Иманярските набези са нанесли колосални щети на обекта. Три рова от изток, широки по метър и половина и приблизително толкова дълбоки са разкрили части от крепостната стена. Тя е градена от ломени камъни, споени с бял хоросан. Вътрешното пространство също е изровено. На повърхността са изкарани множество фрагменти от битова керамика, питуси и тухли, някои носещи следи от пожар. Пръста и камъните извадени от иманярите са пръснати както извън крепостната стена така и във вътрешността, като по този начин затрудняват определянето на архитектурния план на обекта. Не може да се каже имало ли е крепостни кули и какви са били постройките във вътрешността. Наред със средновековната (X-XII в.) тук се намира и ранновизантийска керамика (V-VI в.) и средновековни железни върхове от стрели (IX–XIV в.). По видимите крепостни останки, разкрити от иманяри, (част от крепостната стена и помещенията по средата на склона), хоросана е примесен със стрити тухли- очевидно тук средновековната крепост е построена върху по- стари късноантични основи. В землището на селото са открити повече антични паметници, а на повърхността на Хисара– една монета от римската епоха. Крепостта не е проучвана от археолози.

Местоположение

Надморска височина: 353 m GPS координати: 41°57’05” С.Ш. и 25°25’05” И.Д.

Източници

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001
Д. Димов

Снимки

https://picasaweb.google.com/100825418910568925625/HisaraSTatarevo

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.