С. Малки Воден – крепост на връх “Фитюеликтепе”


Описание и история

Крепост или укрепено селище има на връх „Фитюеликтепе“, на 2.76 km северно по права линия от центъра на село Малки Воден. Изградена е на възвишение със стръмни склонове на запад и север, ограничени от река Урумдере. От юг склонът е по- полегат. От изток върхът чрез билото на рид се свързва с останалата част от масива. Обекта обхваща самия връх, част от билото на изток и част от южния склон на върха. Има почти правилна, правоъгълна форма. Приблизителните размери са 207 m от север, 210 m от изток, 230 m от юг и 235 от запад. Възможно е от изток и юг отбранителната линия да е била двойна. Самият връх е стратегически. Има голяма вероятност от изток, покрай крепостната стена да върви път в посока север- юг.

Местоположение

Надморска височина: 207 m GPS координати: 41°41’42” С.Ш. и 25°56’59” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.