С. Смочан – крепост “Заград” в м. “Малък камък”


Описание и история

Крепост Заград се намира в местност „Малък камък“, на 1.5 km източно по права линия от центъра на село Смочан. Крепостта е с неправилна форма, следваща конфигурацията на терена, като е разположена в южната част на доминиращо възвишение върху високо и заравнено плато. Почти от всички страни платото е с отвесни и много стръмни склонове, като е достъпно само от север.

Местоположение

Надморска височина: 360 m GPS координати: 43°10’44” С.Ш. и 24°49’11” И.Д.

Източници:

Петров, В. Известия том X на регионалния исторически музей Ловеч. София, 2013

Comments are disabled.