С. Славщица – крепост 1


Описание и история

Крепост е имало на 0.44 km южно от по права линия от центъра на село Славщица. Крепостта е разположена в източния край на дълъг рид със стръмни склонове. Най- достъпна е от запад. По всяка вероятност е изцяло заличена. Имала е приблизително елипсовидна форма с размери около 220 m в посока изток- запад и 120 m в посока север- юг. Там, където се е намирала профила на билото рязко се променя, като от въздуха се забелязва овала на изкуствено заграждение. Покрай нея или през нея, минава стар път, който се движи по билото на рида.

Местоположение

Надморска височина: 483 m GPS координати: 43°02’56” С.Ш. и 24°20’41” И.Д.

Comments are disabled.