С. Славовица – крепост Градището

С. Славовица - крепост Градището

Крепостната стена на крепост Градището. Автор: М. Гърдев


69 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Градището се намира на едноименния връх, на 1.85 km северно по права линия от центъра на село Славовица. Изградена е на хълм със стръмни склонове от всички страни с изключение на югоизток от където е и най- достъпна. От изток и север е ограничен от суходолие по което някога е текла река. От запад е ограничен от потока Дуюв чучур, а от юг- от десен негов приток, който в момента е пресъхнал.

Крепостната стена на Градището следва конфигурацията на терена и се проследява под насип. Едрите камъни от стената са взети за строежи от местното население. По останалите дребни и средни по размери камъни няма следи от хоросан. Заграденото пространство е с елипсовидна форма, удължена в посока изток- запад.

Приблизителните максимални размери на Градището са 106х40 m. Във вътрешността се забелязват много иманярски ями, както и работа с булдозер. Територията на обекта е била заселена.

Местоположение

Надморска височина: 526 m GPS координати: 42°20’21” С.Ш. и 24°02’02” И.Д.

Литература

Батаклиев, И. Пазарджик и Пазарджишко. Историческо- географски преглед. София, 1969.
Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.