С. Славовица – антична крепост в м. “Магарешки гръб”


Описание и история

Антична крепост има в местността „Магарешки гръб“, на 3.13 km северно по права линия от центъра на село Славовица. Изградена е на три изкуствено създадени тераси. Основния корпус се намира на нос с високи и стръмни склонове на север, запад и изток, който се издига на 46 m над околната долина. От изток и север, възвишението е ограничено от река, десен приток на Искър. До преди около 100 години от запад, сегашната долина е била блато. Обекта е най- достъпен от юг, където е издълбан дълбок 25 m ров и широк 60 m в горната си част. Ровът в североизточната си част води до реката, като е на нейната височина. Въпросното изпълнение говори, че ровът е бил наводняван и твърдината е ставала остров. Южно от въпросния ров има издълбан още един подобен, който също води до реката. По всяка вероятност и той е бил наводняван. По средата между двата рова остава нещо като могила, на която вероятно е имало сигнално- наблюдателна кула, тъй като могилата е най- високата точка в момента на терена. Двете допълнителни тераси са в североизточното и югозападното подножие на височината. На източната тераса все още се забелязват укрепителните съоръжения, както и на централния масив. Западната тераса вероятно не е била укрепена с крепостни стени. Трите тераси, могилата и терена на юг от втория ров са изорани от иманяри, като централния участък на укреплението е изорано с булдозер. Той е разкрил на 0.5 m под основното ниво каменни зидове, изградени от ломени камъни, споени с бял хоросан, строителна и битова керамика. На източната тераса на повърхността се вижда захвърлена каменна основа на колона с размери около 1х1 m. Всички строежи във вътрешността, както и възможните крепостни стени са затрупани с почва. Строителната и битовата керамика, са аналогични на керамиката в крепостите „Ад путеа“ и „Утус“. Централната част на обекта е с размери 103 m в посока северозапад- югоизток и 21 m в посока североизток- югозапад. Източната тераса е с приблизителни размери 85х23 m. 

Местоположение

Надморска височина: 76 m GPS координати: 43°38’42” С.Ш. и 24°26’54” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.