С. Славовица – крепост Магарешки гръб

С. Славовица - Магарешки гръб

Останки от градежи в крепост Магарешки гръб.


59 / 100

Описание и история

Антична или късноантична крепост Магарешки гръб се намира в едноименната местност, на 3.16 km северно по права линия от центъра на село Славовица. Изградена е на билото на рид, който се спуска от юг на север. Склоновете му от изток, север и запад са стръмни. Твърдината се издига на 46 m над околната долина. От изток и север, възвишението е ограничено от река, десен приток на Искър. До преди около 100 години от запад, сегашната долина е била блато.

Твърдина Магарешки гръб е най- достъпна от юг по билото на височината. Не могат да се определят точните размери на съоръжението, тъй като до преди 100 години в подножието му от изток е имало 3 воденици. За да работят тия воденици, собствениците им са издълбали два рова, които изцяло пресичат рида. Вероятно по тия ровове се е оттичала водата, която е въртяла водните колела.

Вторият момент е, че всички останки от градежи в Магарешки гръб са поне на 1 m под повърхността. Тук иманяри са дълбали терена с тежка техника, тип „булдозер“. Отделно има големи иманярски изкопи. В тях се забелязват укрепителните съоръжения, изградени от ломени камъни, споени с бял хоросан, много парчета строителна и битова керамика. Североизточно под укреплението се вижда захвърлена каменна основа на колона с размери около 1х1 m.

Всички строежи в Магарешки гръб, както и възможните крепостни стени са затрупани с почва. Строителната и битовата керамика, са аналогични на керамиката в крепостите „Градище“ при с. Рибен и „Утус“ при гр. Гулянци. Формата на обекта е неправилна, силно издължена в посока север- юг. Съдейки по релефа на билото, може да се предположи, че целият комплекс е дълъг около 744 m и широк от 21 до 131 m. Общата защитена площ на съоръжението е около 49.2 дка.

Тази площ е разделена на отделни части, които са 4 или 5 на брой. Цитаделата на Магарешки гръб се е намирала в най- северната част на твърдината. Възможно е различните части да са изградени през различни исторически периоди. Освен на цитаделата, за сега не е ясно от какво е била изградена защитната линия на останалите сектори. Тя се наблюдава по терена в момента под вид на валове и ровове.

По цялата дължина на съоръжението има иманярски изкопи. Източно, северно и западно под твърдината е имало много неукрепени квартали, които са от античността, съдейки по иманярската инвазия.

Местоположение

Надморска височина: 76 m GPS координати: 43°38’42” С.Ш. и 24°26’54” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

План

С. Славовица - Магарешки гръб
Предполагаем план на Магарешки гръб.

Comments are disabled.