С. Шияково – крепост Лапидария


Описание и история

Антична крепост „Lapidarion”/”Лапидария” се намира на 1.07 km западно от центъра на село Шияково в местността „Руската” или „Манастира”. На площ е около 20 дка. Трасето на крепостната стена си личи бегло. Земята върху крепостта се обработва. Всички строителни материали са извлачени от местното население. К. Шкорпил видял крепостта през 1905 г. Тогава тя сигурно била запазена сравнително добре над земята, защото той я приел за крепост. Античната крепост се намира само на около 300 метра източно от кариерите за камъни. Свързана с каменоломните, тя сигурно е имала привилегиите, дадени от закона на Теодосий за всички каменоломни от Македония и Илирик.  Местоположението на крепостта- в най североизточната част на пределите на диоцеза Илирик, дава основание да се свърже със сведението на Прокопий за строителната дейност на Юстиниан и да се приеме, че възобновеното укрепление „…в най- крайната част на Илирийските предели… на име Лапидария” се е намирало именно тук. Прерастването и в крепост е съвсем логично, ако се вземе в предвид стратегическото местоположение на селището- на северния край на възвишението, което отделя поречията на р. Вит и р. Бара, където и днес се разделят два пътя за южните райони на Дунавската равнина. В днешно време е изцяло унищожена.

Местоположение

Надморска височина: 105 m GPS координати: 43°36’39” С.Ш. и 24°41’49” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.