С. Самотино – крепост


7 / 100

Описание и история

Антична и средновековна крепост има на 2.15 km западно по права линия от село Самотино. Има формата на триъгълник, като на южната страна, където е бил входът, има изграден ров. От западната и източната страна, крепостта е обградена от стръмни дерета, където има малки рекички. Източно от нея на около 500 m, в посока север- юг минава Западнопонтийския, римски път. Вероятно твърдината е служила за охрана на пътя.

Местоположение

Надморска височина: 109 m GPS координати: 42°55’55” С.Ш. и 27°50’16” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.