С. Садовец – крепост Кожухарско кале

kozhuharsko kale

Общ изглед от запад на Кожухарско кале


73 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Кожухарско кале се намира на 3.78 km югоизточно по права линия от центъра на село Садовец, на десния бряг на река Вит в местността “Студенец” и на километър югоизточно от “Големаново кале”. Изградена е на висок, скалист полуостров с отвесни склонове от запад и юг и югоизток. Най- достъпен е от равното плато на североизток и изток.

Укреплението е малко, с максимални размери 48х23 m и с площ от 0.9 дка. Защитено е от две крепостни стени североизточна и югоизточна, а от останалите страни отвесните до 30 m скални склонове са били достатъчна защита. Теренът, на който се издига Кожухарско кале има стъпаловиден характер с наклон на югозапад. Стъпаловидните участъци представляват скалисти венци с височина от 1 m до 1.5 m. Именно, върху един от тези венци се издига североизточната стена. Югоизточната стена започва на около 9 m по-навътре от края на североизточната стена и е перпендикулярна на нея. В днешно време от крепостните стени е останал само насип от камъни. Във вътрешността на обекта се забелязват останките на сграда.

Кожухарско кале представлява малка охранителна крепост, създадена с цел охрана на селище „Шарамполия“, разположено източно от крепостта на незаливаемата тераса в подножието на скалистото плато. Крепостта заедно с крепостите „Големаново кале“ и „Садовско кале“ разположени от другата страна на долината са осъществявали постоянен контрол и защита на селището както и няколко антични пътя чийто трасета се пресичат в долината.

Местоположение

Надморска височина: 187 m GPS координати: 43°17’15” С.Ш. и 24°23’19” И.Д.

Литература

Митова-Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979.
Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

С. Садовец – крепост Кожухарско кале

Планове

Автори: К. Василев

Comments are disabled.