С. Ряховците – укрепено селище в м. “Трите могили”


Описание и история

Късноантично укрепено селище е имало в местността „Трите могили“, на 2.5 km североизточно по права линия от центъра на село Ряховците. Тук е регистрирана от археолозите късноантична керамика, без видими следи от селището, защото в момента обекта попада в селскостопански блок и земята се обработва. Но от въздуха ясно се виждат следите на селището, което е с правоъгълна форма с размери 100 m от юг, 120 m от изток, 90 m от север и 120 m от запад. В североизточната част на селището се забелязва елипсовидно заграждение с размери 30х20 m.

Местоположение

Надморска височина: 236 m GPS координати: 43°01’53” С.Ш. и 25°02’09” И.Д.

Източници

Милчев, А. Габрово и неговия окръг през праисторическата и античната епоха, ГСУ, т. 68. София, 1979 г.

Comments are disabled.