С. Рибен – крепост Градище

С. Рибен - Градище

Разкопки на крепост Градище.


72 / 100

Описание и история

Халколитна, тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Градище се намира на едноименния връх, на 0.53 km северозападно по права линия от центъра на село Рибен. Изградена е на полуостров с много стръмни в горната си част склонове от изток, юг и запад, и отвесни в долната част склонове от запад и юг. Най- достъпна е от север, където чрез седловина носът се свързва с останалата част от масива чрез седловина, която в последствие изкуствено е разширена и издълбана във вид на крепостен ров.

От запад височина Градище е ограничена от река Вит, която по онова време вероятно плътно е минавала под възвишението. От изток е ограничена от поток с високи и стръмни склонове, който се влива в местната река, която ограничава хълма от юг и е десен приток на река Вит.

Първоначалното заселване на върха, установено чрез археологически разкопки е от началото на V хил.пр.н.е. Още през ранния халколит тук е възникнало укрепено селище. То е съществувало и през ранната бронзова епоха. По времето на траките тук е имало укрепено селище със светилище. Светилището е действало от края на I хил.пр.н.е. до към края на I в.пр.н.е., или до по- късно.

През II-III век на хълм Градище е построен монументален храм от римляните. Около средата на III век храмът и селището около него пострадали от варварски нашествия, като след това храмът повече не е възстановяван. В края на III век (291 г.) тук е построен бург/burgus, който представлява голяма стражева кула. Той е издигнат за контрол и охрана на трафика по пътя „Улпия Ескус“- „Филипополис“ както и за охрана на моста над река Вит, по който минава този път.

Бург Градище е с правоъгълна или почти квадратна форма. Приблизителните му размери са 14х13 m. Стените му са дебели 1.9 m и са изградени в строителна техника „opus mixtum“. Материалът е от ломени камъни, квадри за лица, споени със здрав хоросан, примесен със счукана тухла. В стената има пояси от тухли, които са триредови. Подът на кулата е покрит с плътно наредени кирпичи. Вероятно тя е имала три етажа.

В средата на ІV век край римска кула Градище е възникнало укрепено селище, което е имало крепостни стени от всички страни. На северната стена, на северозапад от бурга е изградена кула с трапецовиден план, с широчина на вътрешното пространство от 3.43х3.46 m. Дължината на стените е западна- 3.5  m, източна- 3.77 m, северна- 1.6 m. Кулата е изградена едновременно със северната крепостна стена, която е дебела 1.3 m.

Крепостната стена на Градище, между новата кула и бурга е била двойна, с много малко разстояние между двете стени. Отбранителната система на селището е била с ниско качество- малка дебелина на стените, слаб и непрецизен градеж, разминаващи се трасета на съседни стени, плитка основа на крепостните стени върху нездрав терен, което е довело до пропукване и накланяне на част от западната крепостна стена навън.

Вероятно защитната система е била изградена набързо. Селище Градище е унищожено по време на Втора готска война на император Валент (376-378 г.). Скоро след това тук възниква укрепено селище, вероятно населено от федерати, което продължило да съществува до средата на V век, когато то е било опожарено и е престанало да съществува.

През Х век тук се заселват българи, като селището им отново е укрепено. То е просъществувало до края на ХІІ век или до към началото на XIII век. Може да се предположи, че то е унищожено по време на татарското нашествие през 1242 г. Негов наследник е село Рибен, което е старо средновековно селище.

От Градище е изнесен много материал за постройките в село Рибен, което е обезличило твърдината на хълма. За това спомогнала и иманярската инвазия.

Крепостта е с клиновидна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните ѝ размери са 100 m в посока север- юг и около 80 m в посока изток- запад. Защитената площ е около 6.1 дка.

Местоположение

Надморска височина: 65 m GPS координати: 43°32’10” С.Ш. и 24°37’15” И.Д.

Литература

Бънов, П., М. Дяков, В. Найденов. Археологически проучвания на крайпътна станция – кастел „Ад Путеа“, с. Рибен, област Плевен. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014.
Бънов, П., М. Дяков. Археологически проучвания на крайпътна станция – кастел „Ад Путеа“, с. Рибен, област Плевен. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016.
Торбатов, С. Градището край Рибен. – В: https://www.academia.edu/36877565/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD_The_Gradishteto_hill_site_near_Riben (Достъп: 13.08.2023).
Автор: М. Гърдев

Снимки

Снимки от крепост Градище

Планове

С. Рибен - Градище

С. Рибен - Градище
План на крепост Градище.

Comments are disabled.