С. Рът – крепост Хисаря


Описание и история

Крепост Хисаря се намира на едноименното възвишение, на 0.88 km северно по права линия от центъра на село Рът. Изградена е на възвишение със стръмни склонове, заобиколено от три страни от реките Рътска и Дуак дере, които се събират в югоизточния край на възвишението. Крепостта е най- достъпна от северозапад. Върхът е заоблен, издължен в посока северозапад-югоизток. На около десетина метра под билото, склоновете са били скосени, в резултат на което се е образувало равно място, широко 3-4 m, опасващо върха по целия му периметър. По външния край на заравняването, на места, могат да се видят останките от крепостната стена (провежданото в близкото минало залесяване на възвишението е способствало в голяма степен за заличаването и). Тя е следвала релефа на възвишението и е придавала на крепостта овална форма. Градена е била от ломени, необработени камъни, без спойка. Входът в крепостта е бил от северозапад. И сега може да се види неговото място, широко около 1.50 m. Вътрешното пространство не носи следи от застрояване. На повърхността не се намират керамични фрагменти (по- скоро заради силното затревяване). Липсват иманярски изкопи. Разположението на крепостта буди известно недоумение. Възвишението, на което се намира определено не доминира околността и не дава кой знае какъв обзор. Няма и данни за други крепости в района, намиращи се на разстояние позволяващо зрителен контакт с нея. Изграждането и вероятно е било свързано с причина от местен характер като контрол на път, минаващ наблизо или охрана на добив на някаква суровина.

Местоположение

Надморска височина: 457 m GPS координати: 41°33’34” С.Ш. и 25°19’26” И.Д.

Източници

Снимки

http://dimdimon.snimka.bg/travel/krepos … r-t.776718

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.