С. Горна Козница – крепост Градище


Описание и история

Късноантична крепост „Градище” се намира на 1.63 km северозападно по права линия от центъра на село Горна Козница. Изградена е на конусообразно възвишение от Конявската планина, като заема горната му равна площ. Крепостта е голяма около 10 дка. Крепостния зид е силно обезличен. Граден е от ломени камъни и хоросан, смесен със счукана керемида. Входът е от северозапад, където склонът е по- полегат. Там се издига могилообразно възвишение- вероятно кула. Северното подножие- „Бабини падини”, е свързано с легендата за предаването на крепостта. Крепостта се е снабдявала с вода от местността „Кюнеца”, където са открити глинени тръби. 

Местоположение

Надморска височина: 1083 m GPS координати: 42°20’28” С.Ш. и 22°53’32” И.Д.

Източници

 Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.