С. Пролаз – крепост на вр. Образе


4 / 100

Описание и история

Крепост има на връх „Образе“, на 1.06 km североизточно по права линия от центъра на село Пролаз. Изградена е на връх с високи и стръмни склонове от всички страни, с изключение на североизток, където чрез тясна седловина възвишението се свързва с билото на Преславската планина. От всички страни с изключение на североизток то е ограничено от реки и потоци. От запад протича река Врана. Обекта е с бъбрековидна форма, разположен с дължината си в посока изток- запад. Южната му крепостна стена върви по билото на върха. Разположена е на северния склон. Максималните размери на твърдината са 270х120 m. Формата и местоположението на укреплението предполагат, че тя е от тракийския период. През нея минава римският път от „Абритус“ за „Котленският проход“. Може би в предримският период тази пътна артерия е използвана от траките и крепостта е служила за неговата охрана.

Местоположение

Надморска височина: 580 m GPS координати: 43°10’54” С.Ш. и 26°30’33” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.