С. Полски градец – крепост Градище

img 7273 scaled e1615903957880

17 / 100

 

Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост има в местността „Градище“, на 0.73 km южно по права линия от центъра на село Полски Градец. Изградена е върху ниско, езикообразно възвишение със стръмни склонове от север, запад и юг. Най- достъпна е от изток по билото на рида. Укреплението има неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. От достъпната източна страна има двойна крепостна стена. Размерите на обекта са 85х40 m с площ от 2 дка. Основната отбранителна стена е обграждала цялото възвишение, като по него се различават основите на няколко кули. От изток археолозите са разкрили две правоъгълни кули с размери 5.6х5.2 m, разположени на разстояние 7 m една от друга. Между тези кули се намира главния вход на твърдината, който е бил с широчина 2 m. Южния склон е по- достъпен и там вероятно са били изградени още кули. Кула със сигурност е имало в най- западната част на крепостта, като от нея се открива много добра видимост към цялата долина западно от възвишението. По северния крепостен зид не се забелязват следи от кули. Крепостните стени са широки 1.6 m и са изградени от ломен камък, споен с хоросан, смесен със счукана тухла. Техния вид и размери се различават само в археологическите изкопи, останалата част от тях се проследяват във вид на насип висок 1-1.5 m. На 5 m пред източната стена се различават следите от още една крепостна стена- протейхизма, която прегражда възвишението от склон до склон. Във вътрешността на укреплението както и в околностите му се намира голямо количество фрагменти от строителна и битова керамика. Твърдината е датирана към периода V-VI в. От намерената керамика е установено, че хълма е бил населен още през ранно- желязната и желязната епоха. Вероятно тогава територията на обекта също е била укрепена, като строителния материал е бил преизползван през късната античност. През XI век върху останките на укреплението възниква средновековно селище. Основите от сградите му са намерени върху останките от крепостните стени, което доказва, че не са използвани стените на старата крепост, която вече е била разрушена. Средновековното селище е просъществувало до XII век, като вероятно е било укрепено с дървена палисада. Южно под рида има извори. Източно от крепостта в посока север- юг минава античен път, който идва от север от проходите на Стара планина „Вратник“ и „Бялата крава“ и отива към крепостта „Балзена“ при с. Главан. Вероятно твърдината е била изградена за неговата охрана. Макет в реални размери на двете разкопани кули и портата, на източната стена, могат да се видят в археологическия парк „Нов живот за миналото“, разположен в град Раднево.

Местоположение

Надморска височина: 232 m GPS координати: 42°10’54” С.Ш. и 26°06’28” И.Д.

Източници

Койчев, Н. История на Нова Загора. Новозагорско през вековете. Ст. Загора, 1997.
Борисов, Б., Г. Шейлева. Ранновизантийска крепост, средновековно селище и некропол край с. Полски градец (Марица-изток). – В: Археологически открития и разкопки през 1992 – 1993 година. Велико Търново, 1994.
Борисов, Б., В. Герасимов, Г. Шейлева. Разкопки на ранновизантийска крепост, средновековно селище и некрополи в м. „Градището“ край с. Полски градец общ. Раднево. – В: Археологически открития и разкопки през 1995 година. София, 1996.
Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/LZ2kJxxzbrxTMFdh9

Планове

К.Василев

Координати:
Категория обекти в БГ:

Comments are disabled.