С. Поликраище – кула Поликраище


65 / 100

Описание и история

Османска жилищно- охранителна кула Поликраище се е намирала на 0.25 km северозападно от кметството на село Поликраище, в района на центъра. По всяка вероятност тя е изградена през XVII-XVIII век, като всички останали подобни кули от османския период. След Освобождението е била разрушена. Няма запазена информация как е изглеждала и с какви размери е била.

През XV век Поликраище е било тимар на Мехмед, син на Юмер с името „Буликрайще“ с 52 домакинства 2 вдовици и приход 4544 акчета (Извори 13: 203). Селото е било едно от големите в района със собствена църква, построена през 1751 г. която е била вкопана в земята. След Освобождението е разрушена и на нейно място е построена новата църква „Св. Марина“.

В жилищно- охранителната кула Поликраище вероятно са живели наследниците на тоя Мехмед. В днешно време местният жител, къщата на който е изградена върху кулата, си спомня, че като я е строил е открил основите на кулата, но не си спомня колко голяма е била. Също така дядо му е разказвал, че тук е била кулата на местният османски велможа.

По времето на Османската империя освен него, други турци не са живеели в селото. Старите хора си спомнят, че минавайки от тук, турците са нямали право да яздят през селото, а само да си водят конете. Като са минавали в началото на селото дори са смъквали подковите на конете в ковачница, а в края му са ги слагали в друга такава.

Местоположение

Надморска височина: 82 m GPS координати: 43°10’51” С.Ш. и 25°37’20” И.Д.

Литература

Ангелова- Атанасова, М. Топонимията на Горнооряховско. В. Търново, 1996.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.