С. Средня – укрепено селище


4 / 100

Описание и история

Тракийско, укрепено селище има в местността „Мешелика“, на 2.18 km североизточно по права линия от центъра на село Средня. Изградено е на тераса със стръмни склонове от запад, юг и изток. Най- достъпно е от север, където терасата се свързва с останалата част от масива. От запад и юг терасата е ограничена от потока Битли пунар, а от изток от потока Джевиз чешме. Площта му е около 330 дка. От северозапад, север, североизток и изток се забелязват следи от ров с широчина около 15 m, който от северозапад, север и североизток е с дъгообразна форма. Дълъг е около 1150 m. От вътрешната страна до него е имало вал, трасето на който се забелязва от сателитна снимка. В днешно време е изцяло унищожен. Ровът е най- запазен от северозападната страна на селището. Територията на обекта се обработва. В източната и южната част се установяват големи петна от разпръсната битова керамика и замазки. До рова, минаващ от северната страна, има ниско възвишение с височина около 0.5 m и диаметър около 50 m, по повърхността на което се откриват единични фрагменти керамика и бучки горяла почва. Според подемния материал обектът може да се отнесе към бронзовата епоха.

Местоположение

Надморска височина: 449 m GPS координати: 43°18’43” С.Ш. и 26°49’18” И.Д.

Литература

Стойчев, С. Издирвания на археологически обекти на територията на Шуменско плато. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.