С. Оброчище – крепост Чепиш Ивановото кале


2 / 100

Описание и история

Късноантична крепост, наречена “Чепиш Ивановото кале” се намира на 1.87 km северно по права линия от центъра на село Оброчище. Изградено е върху малък, издължен от североизток на югозапад полуостров, с платовидно заравнено било и стръмни склонове. Поради систематичното ограбване на строителен материал през 60- те години на миналия век, укреплението е силно обезличено. Понастоящем, по- голямата част от крепостната стена има вид на нисък каменно- землен вал, по повърхността на който тук- там се срещат късове хоросан. На места трасето на стената се проследява в негатив. Целия терен е обрасло в храсти и дървета. Укрепената територия е била гъсто застроена. Въпреки малката си площ около 2 дка, укреплението се отличавало с много здрава конструкция. Стената е била дебела 2.5 m. В хоросана има едри парчета строителна керамика. Крепостта има вид на трапец, с пречупена под тъп ъгъл голяма основа. Най- къса (32 m) била югозападната стена, разположена при върха на полуострова. Северозападната стена е дълга 46 m. Северната стена е дълга 42.7 m. Портата се е намирала на югозападната крепостна стена. Особено солидно било укрепяването към платото. Източната крепостна стена се състои от две отсечки, сключващи помежду си тъп ъгъл. Северната е дълга 30 m, а южната 36.4 m. По трасето на източната стена са били изградени 3 кули с неустановен план: по една в ъглите и една в чупката по средата. Пред фронта на източната крепостна стена бил прокопан дъговиден ров с дължина от около 100 m, който пресичал полуострова от склон до склон. Ровът бил широк около 13 m и дълбок до 1.4 m и отстоял на 9-12.6 m от зида. Укреплението първоначално било изградено като цитадела към близкото селище. След варварските нашествия от края на IV век, неукрепеното селище престанало да съществува а животът се съсредоточил около цитаделата, която през VI в. добила облика на укрепено селище. Част е от отбранителната система на провинция Малка Скития.

Местоположение

Надморска височина: 124 m GPS координати: 43°25’08” С.Ш. и 28°03’00” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Планове

s obrochishte krepost chepish ivanovoto kale 5f413cdb943a8s obrochishte krepost chepish ivanovoto kale 5f413cdd04f84

Comments are disabled.