С. Обичник – крепост Сиври тепе

С. Обичник - Сиври тепе

Крепостната стена на Сиври тепе.


66 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Сиври тепе се намира на едноименния връх, на 0.93 km северно по права линия от центъра на село Обичник. Той е със стръмни и високи склонове от всички страни с изключение на юг, където склона е стръмен и къс. От там е и най- достъпен. Върхът е част от масив с два върха в двата му края, които са съединени с било. Вероятно целият масив е бил населен с траки, но другия връх „Тепе дурасъ“ е изоран с булдозер и не може да се определи какво е имало на него. На отделни места по масива се намират и скални ниши, както и на съседни на него скални склонове.

Сиври тепе представлява укрепление, което обхваща самия връх, а южно от него на билото има укрепено селище. На терена се преброяват четири отбранителни пояса, като външните са с по- тънки каменни стени. Всички стени са изградени от местни, ломени камъни без спойка, като в основите им са наредени по- обемистите от тях. На места умело са включени в отбраната скални групи и скални засечки по терена.

Най- дебела е най- вътрешната стена на Сиври тепе, която се проследява в момента под каменен насип, който е широк около 2-3 m и е висок от вътрешната страна до 1 m. Заграждението е с елипсовидна форма с размери от 25 до 32 m. Защитената площ е около 0.6 дка. На около 10-15 m южно пред тоя отбранителен пояс има още един, който защитава върха само от достъпната южна, югозападна и югоизточна страна. Има вероятност тоя пояс да е обхващал върха от всички страни, но да е обезличен.

Южно под Сиври тепе, вече на билото на масива се виждат още две огради преграждащи достъпа до върха, но те са тънки и се издигат в момента на височина до 1 m. Вероятно те са ограждали селищните райони и са изградени за защита от диви животни. Съдейки по разположението, защитната система и скалните ниши може да се предположи, че съоръжението е от тракийският период.

Местоположение

Надморска височина: 636 m GPS координати: 41°30’12” С.Ш. и 25°28’50” И.Д.

Литература

Автори: Д-р. Д. Димов и М. Гърдев

Видео

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *