Гр. Дряново – крепост Липово градище


62 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Липово градище се намира на 3.01 km източно по права линия от центъра на град Дряново. Построена е върху самостоятелен, куполообразен хълм, със стръмни склонове от всички страни. Той е ограничен от два потока- от запад е Николчин дол, а от изток и север- Дъбунски дол. Северно от хълма двата потока се сливат. Хълма е най- достъпен от югоизток, където чрез седловината „Тъкя“ се свързва с „Игнатовското плато“.

Формата на Липово градище е с неправилна, трапецовидна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Издължена е в посока изток- запад, като основата е от изток, а най- късата страна- от запад. Защитната линия е основно тройна. Максималните размери на външната защитна линия са 208х133 m и защитена площ от около 24.4 дка. Втората защитна линия на Липово градище е с крушовидна форма, обърната с дъното на изток. Максималните размери са около 145х107 m и защитена площ от около 11.1 дка. Вътрешната защитна линия загражда пространство с неправилна форма и размери около 99х49 m.

Следи от крепостната стена на Липово градище се забелязват от източната (около 30 m) и южната (около 40 m) страни. Крепостната стена е изградена от ломени камъни без спойка и е дебела между 1 и 2 m. В укреплението има следи от сгради и обгорели камъни. По всяка вероятност твърдината се е снабдявала с вода чрез водопровод от глинени тръби, от каптиран извор в местността „Малки Българени“. Негови останки са открити в седловината „Тъкя“. Директна визуална връзка от обекта има с крепостта “Калето” при село Зая.

Местоположение

Надморска височина: 435 m GPS координати: 42°57’50” С.Ш. и 25°30’32” И.Д.

Литература

Вълчева, С. Крепостни съоръжения в Дряновския край през средновековието. – В: Дряново и Дряновския край, книга 1. 1983.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.