С. Медово – крепост Калето

С. Медово - Калето

Вътрешната крепостна стена на Калето.


71 / 100

Описание и история

Тракийска и антична крепост Калето се намира на едноименния връх, на 4.57 km североизточно по права линия от центъра на село Медово. Изградена е на връх, който е част от рид, спускащ се от хижа Каваклийка на юг, който свършва чак при село Марково. По билото на рида минава път, идващ от „Каваклийски проход“, който на билото на Средна гора е среден, между проход „Св. Никола“ от запад и „Новоселски проход“ от изток. Тоя път на север от билото на Средна гора няма свое продължение. За да се продължи, трябва да се мине по пътищата на един от съседните проходи.

За охрана на пътя се грижат две укрепления покрай които той минава: „Голямото кале“ при с. Горно ново село и Калето при с. Медово. Твърдината е издигната на скалист връх с отвесни скални склонове на запад, много стръмни на север и стръмни на изток и юг. Най- достъпен е от североизток и юг, където чрез седловини се свързва с останалата част от рида.

От запад на Калето отвесния скален венец е доукрепен със крепостна стена само на местата, които са достъпни. Вътрешната крепостна стена очертава почти правоъгълна форма, с размери 70х50 m. Външната стена затваря пространство 85х75 m, което е с почти правилна, кръгла форма. Между вътрешната и външна стена разстоянието е около 12-15 m. Стените се проследяват под насип, висок около метър. На няколко места се вижда, че вътрешната стена е изградена от местен, ломен камък, споен с бял хоросан.

Знаят се местата на двете порти на Калето– източна и западна. От западната страна се слизало в реката по застлан с камъни, вероятно римски път. В северната половина на крепостта личат основите на пет постройки, от които най-голямата е със страни 7х10 m. Намират се хромели и върхове от стрели. Намира се и доста битова и строителна керамика.

Твърдина Калето е най- вероятно тракийска и е била свързана със светилище югоизточно под нея, сега известно като „Вкаменената сватба“. В последствие то е използвано и по римско време. Много е възможно на тракийското укрепление да е принадлежала външната стена, която изглежда по- стара и е градена без спойка между камъните. В последствие по римско време да е построена новата (вътрешна) крепостна стена, която загражда по- малка площ и вече за спойка на камъните е използван бял хоросан.

Местоположение

Надморска височина: 536 m GPS координати: 42°24’42” С.Ш. и 25°12’51” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и Е. Минчев

Снимки

Снимки от Калето

Видео

Comments are disabled.