С. Горно Прахово – укрепено селище Кузгун


Описание и история

Тракийско, укрепено селище Кузгун се намира на едноименният хълм, на 2 km югозападно по права линия от центъра на село Горно Прахово. Укреплението е изградено на високо и стръмно възвишение на десния бряг на река Арда. Западните му склонове са отвесни, а северните и южните се спускат стръмно в две сухи дерета. Укреплението е единствено достъпно от изток по дълга и тясна седловина, която го свързва с останалите масиви. Обекта има неправилна форма продиктувана от особеностите на терена, като от достъпната източна страна се различават 4 пояса крепостни стени. От север и юг стръмните склонове са били достатъчна защита, за това от тези страни се различава само по един крепостен пояс. От запад отвесните скали са били напълно достатъчни за защита на обекта. Общата площ на селището е над 14 дка. До укреплението води стар път, който започва от с. Горно Прахово. На места по пътя се забелязват останки от каменна настилка. Пътя е оцелял до днес поради факта, че е бил използван и поддържан и през останалите исторически периоди до наши дни. Цитаделата на твърдината е разположена в най- западната част на обекта и има елипсовидна форма с площ от 3.6 дка. Крепостните стени на селището по същество представляват земни валове, чийто лица са облицовани с обработени и подредени камъни без спойка. Вероятно върху валовете е имало дървена палисада. Дебелината на крепостните пояси е около 2.2 m. Във вътрешността на обекта се забелязват следи от застрояване, но не се забелязват фрагменти от керамика. Никъде на възвишението не се наблюдават останки от средновековието, както е описано от И. Балкански. Обекта вероятно може да се отнесе към къснобронзовата и ранножелязната епоха III-I хил.пр.н.е.

Местоположение

Надморска височина: 784 m GPS координати: 41°38’16” С.Ш. и 25°08’06” И.Д.

Източници

Балкански, И. Източно- родопски крепости. София, 1977 г.
Д-р. Д. Димов
М. Гърдев
К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/rRdgJZigD8TsgKeA7
https://goo.gl/photos/jCgwHWuGDvjzWgsK9

Планове

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.