С. Люляково – крепост Малкото кале


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Малкото кале се намира на 3.17 km северозападно по права линия от центъра на село Люляково. Крепостта е издигната върху североизточен рид на възвишението “Кайряка”, надвесена над река Боаз дере. Изцяло са използвани възможностите на терена. Крепостната стена е градена върху скала. Има площ от 0.88 дка и следните размери: южна стена- 65 m, която в северозападния край завършва с кула, западна стена- 40 m, северна- 45 m, източна- 25 m. Последната преобразува формата на крепостта на трапец. От юг, където обекта е уязвим, има изградена външна преградна стена- вероятно на 20-30 m пред основното укрепление. Най- добре съхранена е северната крепостна стена в участък с дължина 40 m, със запазена височина от 1 до 3 m. Градежът е с лице от обработени каменни блокчета, пълнеж от ломени камъни, споени обилно с бял, а на места и със червен хоросан. Част от южната стена носи следи от по- късни поправки, от средновековието. Тази част е градена от ломени камъни, споени с кал. Откритата керамика е от IV-VII век, XI-XII век и от XII-XIV век.

Местоположение

Надморска височина: 433 m GPS координати: 42°53’38” С.Ш. и 27°03’15” И.Д.

Източници

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999
Е. Минчев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/07/blog-post_90.html

Планове

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.