С. Крета – укрепено селище в м. “Темницата”


Описание и история

Праисторическо укрепено селище има в местността „Темницата” се намира на 2.34 km североизточно от центъра на село Крета, в най- северната част на скалистото възвишение на десния бряг на река Вит, на площ около 3-4 дка. Особен интерес представлява вала, който обгражда селището. Широчината му е 25-30 m в основата и максимална височина около 3-3.5 m. Този вал е обхващал селището от всички страни, макар че над скалния масив на северозапад е значително по- нисък. Валът на юг, който пази селището от лесния достъп към него, е подсилен с ров. В западната си част той е прекъснат. Изграден е от натрупан камък, който прозира под затревената повърхност. Валът трудно може да се свърже с праисторическото селище, без едно по- задълбочено проучване. Аналогичен вал е имало и на юг, който е следвал линията на скалния масив. Непосредствената близост с каменните кариери, дава основание да се допусне, че този вал може би е свързан с античността, когато са експлоатирани кариерите. Възможно е под него да има и крепостна стена- затрупана и затревена от времето. Във вътрешността се забелязват иманярски изкопи.

Местоположение

Надморска височина: 63 m GPS координати: 43°36’57” С.Ш. и 24°41’35” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.