С. Кремен – крепост Момина кула


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Момина кула се намира на 5.62 km югоизточно по права линия от центъра на село Кремен. Разположена е на връх с отвесни скални склонове от север, изток и юг, намиращ се на десния бряг на река Места, непосредствено вдясно от шосето за град Гоце Делчев. От юг минава река Каменица. Крепостта обхваща две тераси с обща площ от около 0.5 дка. На запад се намира вход с кула. В градежа ѝ от ломени камъни и бял хоросан са включени и скални блокове, както и сатрачна система от дървени греди. Денивелацията от запад е преодоляна с няколко стъпала, изсечени в скалата. На изток се очертават основите на четириъгълна кула с размери 5.4 m на 6.2 m, с вход широк 0.9 m, запазена на около 0.5 m във височина. На юг се издават две скални образувания, подобни на бойници. Крепостна стена има само на запад, от където крепостта е единствено достъпна. В момента крепостната стена е запазена на височина около 5 m в цялостната си дължина. От останалите страни изграждането на такава е излишно, поради отвесните и високи склонове. По затревения терен има оскъдни късове от домашна керамика, характерна за V-VI век и за XII-XIV век. Крепостта е контролирала пътя, минаващ по река Места. В скалите под крепостта има естествена пещера с няколко входа, галерии и зали с останки, доказващи наличието на праисторическо селище. Днес входовете на пещерата са зазидани и достъпът в нея е невъзможен. 

Местоположение

Надморска височина: 670 m GPS координати: 41°42’59” С.Ш. и 23°41’44” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987
М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.